Verklaring/ Copyright

Dit product en de informatie op deze website zijn niet bedoeld als diagnose,
behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte of aandoening.
Bij medische afwijkingen is het aanbevolen eerst uw huisarts of een dokter te raadplegen.

Geen enkele tekst of afbeelding van de website preloxonline.nl mag zonder toestemming van preloxonline.nl worden gereproduceerd of anderzijds gebruikt worden voor andere doeleinden.

Prelox® en Pycnogenol® zijn geregistreerde handelsmerken van Horphag Research Ltd in Genève Zwitserland, tevens houder van het op de website genoemde patent.